Team Den Otter

Over ons

Den Otter is een kantoor dat zich bezighoudt met schade- en levensverzekeringen. Daarnaast is er ook een vestiging van de RegioBank.

Den Otter kan bouwen op ruim 60 jaar ervaring in de branche. De oorsprong van het bedrijf ligt in de agrarische (tuinbouw) sector.

De klantenkring bestaat naast agrarische bedrijven uit particulieren en MKB (tot 100 medewerkers).

Hypotheek-en pensioen vraagstukken worden altijd behandeld door Kees Slob. Hij heeft reeds 20 jaar ervaring in de financiele advisering.

De bancaire diensten worden veelal verstrekt door de RegioBank. De RegioBank, is een landelijk vertegenwoordigde bank met een regionaal karakter. RegioBank voorziet in het complete scala bankdiensten: betalen, sparen, lenen, hypotheken, beleggen en zakelijke diensten.

Wij zijn echter in staat om met de meeste verzekeringsmaatschappijen en geldverstrekkers zaken te doen.

Door onze samenwerking kunt u ons betitelen als een 'all finance' dienstverlener. Wij bemiddelen en adviseren in: verzekeringen (schade en leven), hypotheken, pensioenen en bancaire diensten.

Service en kwaliteit hebben wij hoog in het vaandel staan. Ons advies zal altijd in het teken van de klant staan. Wij zullen steeds rekening houden met uw persoonlijke eisen, wensen en omstandigheden.

Wat mag u zoal van ons verwachten?

 • Uw verzekeringsadministratie accuraat verzorgd.
  Bij het sluiten van een verzekering / hypotheek via ons kantoor worden uw persoonlijke gegevens samen met die van uw verzekeringen/hypotheek accuraat geadministreerd. Dat betekent dat u er zeker van kan zijn dat wij attent zijn en uw belangen scherp in de gaten houden. Wij ondernemen actie zodra het risicobeeld en de verzekering dat vereist, bijvoorbeeld op aanpassingsmomenten en bij optiemogelijkheden. We bewaken in zijn algemeenheid de dekking van uw verzekeringen.
 • Periodieke controle van uw verzekeringspakket.
  Om de samen met uw afgesproken tijd toetsen wij de via ons kantoor gesloten verzekeringen op het bij uw situatie gewenste pakket aan verzekeringen. U ontvangt van ons een overzicht van de via ons kantoor gesloten verzekeringen. Mocht het nodig zijn dan komen wij hierop ook een toelichting geven. Door regelmatig contact zijn we in staat na te gaan of veranderde omstandigheden, behoeften en actuele ontwikkelingen invloed hebben op uw verzekeringen.
 • Vraagbaak voor al uw financiële aangelegenheden.
  Wij zijn graag bereid uw vragen op het gebied van bank- en verzekeringszaken te beantwoorden. Hiertoe is gekwalificeerd personeel aanwezig, dat in de meeste gevallen in staat is uw vragen direct te beantwoorden. Bij complexe vraagstukken zullen wij in overleg met u de gewenste informatie op een later tijdstip aanleveren. Tijdens kantooruren kunnen telefonisch vragen gesteld worden, via fax en e-mail kan dat 24 uur per dag.
 • Deskundige assistentie en belangenbehartiging bij schadeafwikkeling.
  Indien u op een verzekering schade claimt kunt u ervan overtuigd zijn, dat we uw belangen optimaal behartigen. Wij controleren of er dekking bestaat en informeren u over de gang van zaken en eventuele eigen risico. Wij verzorgen voor u de schademelding bij de verzekeraar, maken eventueel een afspraak met een expert voor schadevaststellingen en assisteren u in voorkomend geval bij het verhalen van uw eigen (niet door uw eigen verzekering gedekte) schade op een schuldige derde.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.